E cigg en frälsare för folkhälsan och individen

E cigg har fått ett oförtjänt dåligt rykte den senaste tiden. Ledarsidorna skriver spalter om hur godissmaker och serieliknande design medvetet skulle locka unga in i ett tidigt nikotinberoende. I en tid när även e cigg förbjuds att användas på uteserveringar. Och i grannlandet Finland även omfattar rökförbud inkluderandes ecigg på användares egna balkonger. Börjar livet som vejpare bli krävande och av många starkt ifrågasatt.

En rimlig frågeställning är ifall e cigg förtjänar att bli så starkt attackerat?

Vad säger modern forskning? Är ledarsidorna insatta i forskningen? En genomgång av skrivelser döljer det många vejpare befarar.. Nämligen att det inte finns särskilt mycket stöd för det negativa ryckte som förbudsivrare och icke användare försöker propagera. Det är dock långtifrån alla myndigheter som attackerar elcigg och elcigaretter. Nyligen gick Public Health England (PHE) ut att man med stöd i forskning. Fortsatt behåller sin ståndpunkt att e-cigg användare och vejpare utsätter sig för minst 95% mindre fara. Än ifall användaren skulle röka klassiska tobakscigaretter.

Englands motsvarighet till Svenska Hälsomyndigheten

Har nyligen gått ut i en kampanj där man försöker att få rökare som använder cigaretter. Att överge cancerpinnarna för mer hälsosamma e-cigg. I ett land där man i princip inte använder snus är såklart användandet av klassiska cigaretter väldigt stort. Så hälsofördelarna talar sitt tydliga språk för folkhälsan ifall användarna istället skulle vejpa e cigg.

Varför har vi då i Norden så otroligt svårt att acceptera elcigg?

Anledningarna verkar vara mer ideologiska än grundade i fakta och forskning. Man talar öppet om normalisering och att man med förbud och i lag. Vill undgå att exponera den breda befolkningen att se användande av e-cigg. Förbudsivrarna har dock rätt i en sak nämligen att luft är bättre en att vejpa. Trots att ecigg med stöd i forskning har konstaterat att elcigg vejping är minst 95% mindre skadligt än vanliga cigg.